Home > Video > Buain na Mònadh – Peatcutting

Buain na Mònadh – Peatcutting

Seo eisimpleir bhon t-sreath ùr a bhios a’ tighinn a-mach aig deireadh na bliadhna. Tha Eairdsidh Caimbeul fhèin ag aithris an seo – agus bidh agallamhan ann cuideachd a thèid ris a’ phìos bheag seo.

Here’s a first preview of material from the new series, which will be completed by the end of this year. In addition to the short documentary itself there will also be accompanying “talking head” interviews – all with transcriptions. In this version Archie Campbell’s narration is in English.

Categories: Video
  1. muireann kelly
    20/04/2010 at 11:06 pm

    Chòrd an pìos “buain na mònadh” gu mòr rium. ‘S ann an Èirinn a tha mi ach tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig agus nuair a bha mi òg bha mi fhèin a’cuideachadh leis na mònadh. Bha e gu math inteannach agus bha a’ Ghàidhlig glè soilleir.Taing.

  1. 28/05/2010 at 7:40 pm
  2. 12/05/2014 at 11:47 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: