Home > Classes > Clasaichean Leantainneach

Clasaichean Leantainneach

Click to enlarge

Tha maoineachadh airson Guthan nan Eilean bhon ESF air tighinn gu crìoch a-nis, ach tha na clasaichean airson luchd-ionnsachaidh ann am Beàrnaraigh agus Beinn na Faoghla a thòisich fon sgeama a’ cumail orra le cuideachadh o bhuidhnean eile. ‘S iad na h-aon tidsearan a bhios ann sna clasaichean ùra seo. Fiosrachadh a bharrachd airson na Gàidhlig sa phostair seo. Airson barrachd fhaighinn a-mach faodar fòn a chur gu Alison Dix air 07774 570349.

Legacy classes from the now complete ESF-funded phase of Island Voices are ongoing in Berneray and Benbecula, with the same teachers giving continuity. As previously, full details on the ESOL provision is available through Cothrom – 01878 700910.

Advertisements
Categories: Classes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: