Home > Audio, Community > Uist Youth Theatre

Uist Youth Theatre

Gu ruige seo,  ’s ann sa Bheurla a tha an Uist Youth Theatre Group air a bhith ag obair. Agus abair obair sgoinneil a tha iad air a bhith a’ dèanamh, eadar Shakespeare agus Panto!

Èistibh an seo ri Lena Carter, agus i a’ mìneachadh sa chànan eile na tha iad air a bhith ris, agus na tha fainear dhaibh san àm ri teachd. Agus tha “Three Wishes” aice cuideachd. Saoil an tig iad gu bìth?

(Faodaidh sibh tadhal air http://ipad.io/b0Fd ma tha sibh a’ cleachdadh iPhone no iPad.)

Tha barrachd fiosrachaidh air duilleagan A’ Phàipeir, far am faicear dealbh no dhà cuideachd leis na daoine òga ag obair gu trang, agus deagh choltas gu bheil e a’ còrdadh riutha…

Advertisements
Categories: Audio, Community
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: