Home > Audio, Community > Guthan nan Eilthireach

Guthan nan Eilthireach

Peter KerrTha leabhar ùr air tighinn a-mach le Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh, a chaidh a sgrìobhadh le Pàdraig MacIlleChiar. ‘S e cuspair an leabhair “Sgeul nan eilthireach a dh’fhalbh à Beàrnaraigh na Hearadh”. Thàinig e a-mach ann an clò sa Bheurla leis an tiotal “The Story of Emigration from Berneray, Harris”, ach tha tionndadh Gàidhlig ann cuideachd ann an cruth “e-book”. Gheibhear an seo e air làrach Smashwords. A bharrachd air cuideachadh le daoine sa choimhearsnachd fhuair am pròiseact seo taic-airgid bho LEADER.

Bhruidhinn Pàdraig ri Gordon Wells mu dheidhinn eachdraidh a theaghlaich fhèin agus mun leabhar agus mar a thàinig e gu bith. Tha pròiseact ùr inntinneach gu bhith aig Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh cuideachd. Tha Pàdruig ag ionnsachadh na Gàidhlig a-nis, ach ‘s ann sa Bheurla a tha e a’ bruidhinn an seo.

(Peter speaks in English here. You can find an English introduction on the Am Pàipear site.)

Advertisements
Categories: Audio, Community
  1. 03/12/2012 at 3:59 pm

    Reblogged this on Pàdruig's Woven Words.

  2. 03/12/2012 at 4:05 pm

    Thank you to all involved in these recordings and research on the history! I look very much forward to the next project, because place names always tell a story and that is something which I can relate to even as a newcomer on the Islands.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: