Home > Community, UGC, Video > Cuairt Ghàidhealach

Cuairt Ghàidhealach

Seo eisimpleir dhen obair a chaidh a dhèanamh nuair a chaidh sgioba Uibhisteach a-null a dh’Èirinn o chionn treiseag. Bhathas airson an dòigh obrach aig Guthan nan Eilean a thaisbeanadh ann an coimhearsnachd Ghàidhealach ann an Tìr Chonaill far a bheil Gaeilge na h-Èirinn fhathast làidir. Chaidh am film goirid seo a dhèanamh le tionndaidhean ann am Beurla, Gàidhlig, agus Gaeilge. A bharrachd air sin chaidh clàraidhean a dhèanamh (an dà chuid video agus audio) le daoine a’ bruidhinn gu nàdarra, san aon stoidhle ’s a th’ againn an seo.

Cluinnear cuideachd cuid dhe na beachdan aig Nìall agus aig Eairdsidh air na dh’ionnsaich iad air a’ chuairt.

(For an English version of this post please see the Am Pàipear Voices page.)

Advertisements
Categories: Community, UGC, Video
  1. No comments yet.
  1. 01/05/2013 at 10:07 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: