Home > Community, UGC, Video > Òrain is Sgeulachdan

Òrain is Sgeulachdan

Tha dà thachartas sònraichte gu bhith ann air a’ mhìos seo le sgoilearan à Càirinis agus Loch nam Madadh a’ cruinneachadh air an oidhche gus sgeulachdan agus òrain a chluinntinn agus a ghabhail. Bidh ceòl agus bàrdachd ann cuideachd, le luchd-tadhail agus aoighean às a’ choimhearsnachd. Tha barrachd fiosrachaidh an seo.

Agus dìreach airson blasad a thoirt dhen spòrs agus dibhearsan a dh’fhaodadh a bhith ann, seo Dunnchadh MacFhionghain à Beàrnaraigh, le òran inntinneach. Saoil carson a chaidh a ghabhail?

(For this notice in English please visit the Voices page of Am Pàipear.)

Categories: Community, UGC, Video
  1. No comments yet.
  1. 20/06/2013 at 1:39 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: