Home > CALL, Community, Video > Saoghal na Gàidhlig agus Saoghal na Beurla

Saoghal na Gàidhlig agus Saoghal na Beurla

 Tha 1.1 millean luchd-leantail aig duilleag Facebook na Comhairle Breatannaich airson luchd-teagaisg na Beurla: Teaching English – British Council.

Agus air an t-seachdain seo, chaidh fios a chur thuca mu thachartais chudromaich ann an saoghal na Gàidhlig ann an Uibhist a Deas nuair a chaidh post a sgaoileadh air an duilleag le ceangal ann dhan bhidio aig Guthan nan Eilean air Ceòlas. Chaidh ceangal a bharrachd a chur ann cuideachd dhan aonad ann an Clilstore a tha stèidhte air an aon bhidio.

Tha luchd-teagaisg agus luchd-ionnsachaidh na Beurla ann gu pailt air feadh an t-saoghail. Nach math gun deach a chur nan cuimhne nach e dùthaich dìreach aon-chànanach a th’ ann am Breatann fhèin!

Advertisements
Categories: CALL, Community, Video
  1. Niall Beag
    04/12/2013 at 6:21 pm

    Chan e duthaich a th’ ann am Breatann!!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: