Home > Community, UGC, Video > Sùilean Èireannach air an Fhoghar

Sùilean Èireannach air an Fhoghar

Seo blasad dhen obair bhidio aig Máirtín Mac Crábhagáin nuair a thàinig muinntir Thír Chonaill a chèilidh oirnn ann am Beinn na Faoghla.

Chaidh seo a dhèanamh aig an òsdail ann am Baile nan Cailleach – àite snog, sàmhach, comhfhurtail – fhad ’s a bha iad a’ feuchainn a-mach dòighean ùra airson cànan nàdarra a chlàradh. Nach math a rinn iad!

’S ann an Gaeilge na h-Èirinn a tha iad a’ bruidhinn an seo – ged a tha deagh Ghàidhlig Albannach aig Aodán agus aig Caoimhín cuideachd. Saoil dè cho furasta agus a tha e do Ghàidheil na h-Alba a bhith gan tuigsinn? Èistibh, agus gheibh sibh a-mach!

Advertisements
Categories: Community, UGC, Video
  1. Tuairisceoir
    03/11/2014 at 4:38 pm

    Reblogged this on An Tuairisceoir.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: