Home > Community, UGC, Video > Aon chànan no dhà?

Aon chànan no dhà?

GuthannaAir an oidhche mu dheireadh bha còmhradh goirid “dà-chànanach” ann eadar Caoimhín Ó Dónaill agus Gordon Wells.

’S e Caoimhín, a tha ag obair aig Ollscoil Uladh, a chuir air dòigh a’ chuairt le taic bhon choimpàirteachas “Colmcille”, agus tha Gordon na cho-òrdanaiche aig Guthan nan Eilean, agus e ag obair mar oifigear phròiseactan airson Sabhal Mòr Ostaig.

An seo tha iad a’ bruidhinn air mar a bha iad fhèin a’ faireachdainn mu na chunnaic iad agus na rinn iad sna beagan làithean a bh’ aca.

Tha tòrr air tighinn a-mach mar-thà, le bhidiothan gu leòr air seanail ùr “Guthanna na nGael”. (Tha iad air Facebook cuideachd). Agus thathas an dòchas gum bi barrachd ri fhaicinn agus ri dhèanamh còmhla fhathast…

Categories: Community, UGC, Video
  1. Tuairisceoir
    04/11/2014 at 4:13 pm

    Reblogged this on An Tuairisceoir.

  1. 24/11/2014 at 12:23 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: