Home > Community, Research, Video > Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Dr Donald William Stewart is based at Sabhal Mòr Ostaig on the Isle of Skye.

Here he talks to Gordon Wells in Gaelic about the research module that the college will be conducting in Gaelic communities, as part of the Soillse “Leacag” corpus development project funded by Bòrd na Gàidhlig.

He emphasises in particular the important role of day-to-day speakers of the language in shaping the overall results.

Tha Dòmhnall Uilleam gu bhith a’ siubhal tro na h-eileanan a-muigh ann an ùine nach bi fada, airson bruidhinn ri daoine agus na beachdan aca fhèin a chlàradh. Cumaibh cluas ri claisneachd!

Advertisements
Categories: Community, Research, Video
  1. 16/05/2017 at 5:38 pm

    Tha mi ag ionnsachadh na Gaidhlig, agus that mi a’ cleachdadh leis na film goirid seo. A bheil tar-sgriobhadh ann air an film seo? Tha faclan ann nach urrain dhomh a thuigsinn.

  2. Gordon Wells
    17/05/2017 at 10:20 pm

    Duilich. Cha deach tar-sgrìobhadh a dhèanamh air an fhilm seo. Saoil am bi thu a’ tadhal air Facebook agus buidhnean mar seo idir: “Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig – Scottish Gaelic Learners“? Dh’fhaodadh tu an ceangal (WordPress no YouTube) a chur thucasan, ag innse dhaibh càite bheil am film doirbh dhut. Deagh sheansa gum biodh daoine deònach do chuideachadh, agus gun togadh sin deasbad inntinneach aig an aon àm…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: