Reading Island Voices – Aloud!

20/11/2018 Leave a comment

The “Reading Aloud in Britain Today” (RABiT) project is run by Dr Sam Duncan, a teacher, researcher and teacher educator working in adult literacy studies at the UCL Institute of Education in London.

The project is a two-year study which aims to capture the contemporary reading aloud practices of as many different adults as possible across Scotland, England and Wales, and to reach “people of all different ages, genders, ethnicities, faiths, cultural, educational and language backgrounds, in both urban and rural locations”.

Sam organised a symposium on 17th November as a part of her project, with the title “Everyday Reading: Explorations of Literacy and Oracy”.

In a gathering of researchers and educators from around the country, Gordon Wells was delighted to get the opportunity to speak about the Island Voices project, and its own approach to speech and writing and the uses made of Reading Aloud. Gordon’s subject was “Reading Island Voices: Issues around the Primacy of Speech and the Privileging of Literacy, from a Hebridean Viewpoint”. You can read the script of his talk here.

It’s probably best to read it online so you can make use of the embedded links and clickable screenshots to supporting video clips and other webpages. There are also some added footnotes with further information and references.

It’s not a long document, but if you’ve only got time for a short browse these Powerpoint presentation slides may give you a quick impression of the ideas covered. If you find them interesting, then do try and find the time to return and read through the talk to see how the ideas are linked.

It’s been a long time since Gordon made a work journey in the UK so far from his own geographical centre, and he was pleased to find a strong level of interest in Island Voices in such a remote location! Finally meeting up with David Mallows, the editor of Innovations in English Language Teaching for Migrants and Refugees (which contains a chapter on Island Voices), among the other innovative thinkers present in Applied Linguistic, Language Education, and related fields, was an added bonus.

Nach math gu bheil ùidh aig daoine eile anns na tha sinn a’ dèanamh!

Advertisements
Categories: Research

Skol-Veur C’houezelek Bro-Skos

12/11/2018 Leave a comment

Teul-film berr evit an deskidi diwar-benn Sabhal Mòr Ostaig, Skol-Veur C’houezelek Bro-Skos.

Film aithriseach goirid ann am Breatnais airson luchd-ionnsachaidh mu dheidhinn Sabhal Mòr Ostaig.

Short Breton documentary about Sabhal Mòr Ostaig, Scotland’s Gaelic College.

While you watch and listen you can read a transcript here with online dictionary access to every single word on Clilstore Unit 7207: http://multidict.net/cs/7207

Many thanks to Fañch Bihan-Gallic for the latest “Other Tongues” addition to our Sharing Gaelic Voices theme! Fañch is also a keen Gaelic scholar, with an interest in the informal learning of the language. And outside his formal studies he is an active member of the Misneachd campaign group.

 

Categories: CALL, Classes, Community, UGC, Video

Reading Aloud Symposium

23/10/2018 1 comment

Island Voices will be involved in some “remote outreach” work next month, when Gordon Wells speaks at this symposium at the UCL Institute of Education in London. This kind invitation follows the visit of Sam Duncan, the co-ordinator of the Reading Aloud in Britain Today project, to the Hebrides as part of her research work.

The notice below gives details of all speakers and how to book a place.

(There is an option of registering on a waiting list in the event of all places being taken).

 

Saturday 17th November 2018

The Reading Aloud in Britain Today (RABiT) Symposium

Everyday Reading: Explorations of Literacy and Oracy

 

Please join us at the UCL Institute of Education (London) for a day of presentations and discussion examining forms of reading aloud, everyday reading and relationships between literacy and oracy, in and out of the classroom.

We are delighted to welcome:

Andrey Rosowsky (University of Sheffield) Heavenly Reading – the oral/aural nature of reading sacred texts

Catherine Sadler (University of Hull) Reading aloud and poetry

Gordon Wells (Co-ordinator of the Island Voices/Guthan nan Eilean online community project) Reading Island Voices: Issues around the primacy of speech and the privileging of literacy, from a Hebridean viewpoint.

Jenny Hartley (Emeritus Professor Roehampton University and co-founder of Prison Reading Groups) Twenty Years Behind Bars: Reading Aloud in Prison Reading Groups

Jo Westbrook, Julia Sutherland & Jane Oakhill (University of Sussex) Faster, immersive reading of whole texts

Kevin Harvey (School of English, the University of Nottingham) & Susan Jones (School of Education, the University of Nottingham) Whose meaning is it anyway? The communal construction of meaning in shared reading groups

Lionel Warner (University of Reading) Reading Aloud in the high school: why do they keep doing it?

Maxine Burton (freelance scholar) Reading Aloud in 19th century England: some evidence from Victorian fiction

Russell Aldersson (City Literary Institute) Re-thinking “aloud” in the context of sign language users 

Sue Walters (UCL Institute of Education) Reading as recitation in faith school settings:  Issues for learning and teaching

Victoria Watkins (UCL Institute of Education) Reading Year 7 and Year 12 Reading Partnerships

And an update from the Reading Aloud in Britain Today (RABiT) project.

Please come along and join the discussion. The day will start at 1030am and close at 5pm. Lunch and refreshments provided. This day is free but places are limited. Please register using this linkhttps://www.eventbrite.com/e/rabit-symposium-tickets-50262193574 If the event is showing up as full, please email Sam on sam.duncan@ucl.ac.uk to join a waiting list.

Looking forward to seeing you there!

Categories: Community, Research

Sealladh Eòrpach air Saoghal Thormoid

25/09/2018 Leave a comment

Mar a tha fios againn, bha Tormod MacGill-Eain gu math dèidheil air cànain. Bha Gàidhlig agus Beurla aige bho thùs, agus chòrd e ris a bhith ag ionnsachadh feadhainn eile cuideachd – Eadailtis, Frangais, agus Gearmailtis nam measg. Tha sinn air a bhith a’ cluinntinn cuideachd, o chionn treiseag a-nis, mu dheidhinn nan ‘Gàidheileamailteach’ a tha ag ionnsachadh Gàidhlig thall sa Ghearmailt, mar eisimpleir sna clasaichean air an ruith le Mìcheal Klevenhaus aig Acadamaidh na Gàidhlig sa Ghearmailt.

Ann an seachdain Latha Eòrpach nan Cànan, sgrìobh Stefanie Linzer thugainn mu dheidhinn clas san robh i fhèin, far an robh iad a’ cleachdadh Saoghal Thormoid mar stuth-ionnsachaidh. Nach e a bhiodh toilichte agus fios aige gu bheil daoine fhathast cho dèidheil air a bhith ag èisteachd ris – mar a tha sinne aig Guthan nan Eilean gum bi daoine a’ cur na clàraidhean a rinn sinn gu feum! Seo am pìos a sgrìobh Stefanie, le molaidhean glic aice aig an deireadh. Nach math a rinn i!

Gum biodh Latha Eòrpach nan Cànan sona againn uile!

Mar phàirt den chlas Ghàidhlig againn ann am Bonn san Lùnastal 2018, chaidh sinn tron chiad agallamh a rinn Gordon Wells còmhla ri Tormod Mac Gill-Eain. ‘S e “Saoghal Thormoid: Diluain – Sinnsireachd” a th’ air, is dh’innis Tormod dhuinn mu a bheatha is a theaghlach. Chan eil fhios agam an cuala mi Gàidhlig na b’ fheàrr a-riamh.

Ach aig an aon àm feumaidh mi aideachadh gun robh mi a’ faireachdainn caran gòrach a bhith ag èisteachd ris an duine ainmeil seo o chionn ‘s nach do thuig mi ach glè bheag den agallamh aig an toiseach. Bha e cianail doirbh. Le deagh adhbhar cha tug an tidsear an teacsa dhuinn ro làimh an dùil gun leasaich sinn na sgilean againn agus bha sinn uile den bheachd gum b’ e dùbhlan mòr a bha seo. Chaidh faighneachd dhinn dè bha sinn air tuigsinn is cha tàinig mòran às, ach chruinnich sinn còmhla na bh’againn. An uair sin chaidh sinn tron agallamh a-rithist is mhothaich sinn gun do rinn sinn adhartas. Gu fortanach fhuair sinn uile an teacsa às dèidh sin is leis an teacsa nar làimh, dh’fhàs cnag na cùise gu math soilleir a bhith ag èisteachd ris an agallamh is ga leughadh aig an aon àm.

Fhuair sinn tòrr a-mach mu bheatha Thormoid: a theaghlach, a’ Ghàidhlig san teaghlach, a shaoghal nuair a bha e òg is san fharsaingeachd cò leis a bha e. Bha sinn uile den bheachd gum b’ e duine laghach comasach, spòrsail a bh’ ann, fear a bha moiteil às a bheatha gun a bhith mòr às fhèin. A bharrachd air sin dh’ionnsaich sinn an t-uabhas: faclan ùra is abairtean nam measg. Chanainn gun robh sinn fortanach gun robh cothrom a chlàraidh ann fhathast is mholainn an sreath airson luchd-ionnsachaidh ann an saoghal na Gàidhlig. Gabhaibh an cothrom is na caillibh ur misneachd mura tuig sibh a h-uile sìon sa bhad. 

Le Steafanaidh Linzer

Categories: Classes, Community

Ceòlas Course

03/08/2018 Leave a comment

Ceòlas have announced flexible availability on a four-week Gaelic immersion course starting on 20th August. Details can be found on their Immersion Courses page.

“Research by Soillse (G Wells, 2011) also shows the Uist community as a particularly supportive and encouraging environment for Gaelic language learning.”

Categories: Classes, Community, Research

Singing on the pipes

20/07/2018 Leave a comment

Raw video from the Facebook page. “Guthan gu leòr aig geamaichean Uibhist a Tuath. A taste of the North Uist games, with plenty singing on the pipes.” The unmistakable soundtrack to Island Games.

Categories: Community, UGC, Video

Peatcutting: slow burner catches fire

08/06/2018 Leave a comment

Among the 200+ Island Voices videos on YouTube, the documentaries and interviews on peatcutting, featuring Archie Campbell, have constantly attracted a steady, if not eye-catching, stream of hits. Slow burning, you might say, like the stuff itself.

Well, there appears to have been a shift in the wind in the YouTube algorithms, judging by recent analytics for the English version of the documentary. This looks more like a muirburn out of control!

Suddenly, viewers all round the world – from the United States to Sweden, to Romania, India, Indonesia, Brazil and elsewhere – are taking an interest in how peats are cut in Benbecula. It’ll be interesting to see how many move on to listen to Archie talking about the process and the social customs attached to it in either English or Gaelic – all available on the Series 2 Outdoors page. And any Polish-speaking viewers can also get a version of the documentary in their own language – Kopanie torfu!

 

Categories: Video
%d bloggers like this: